Tietosi ovat turvassa

Ihmisen yksityisyys ja oikeus vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn on mielestäni arvokas, jopa korvaamaton asia. Siksi olen noudattanut toiminnassani jo vuosia minimaalisen tiedonkeruun periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että en rakenna järjestelmällisiä henkilö- tai asiakasrekistereitä ja säilytän yhteistyökumppaneistani niin vähän henkilökohtaista tietoa kuin mahdollista.

Toukokuun 25. päivänä vuonna 2018 Suomessa tuli voimaan Europan Unionin säätämä tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation). Se velvoittaa yrityksiä suojaamaan keräämänsä henkilötiedot yhä tarkemmin ja myös kertomaan esimerkiksi asiakasrekisteriin kuuluvalle henkilölle, mitä tietoja hänestä on kerätty, miksi ja miten yritys niitä säilyttää. Henkilörekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkastaa tietonsa, korjata väärät tiedot ja halutessaan tulla unohdetuksi eli saada tietonsa pois yrityksen asiakasrekisteristä. Lisäksi henkilöille on tiedotettava henkilörekisteriin kohdistuneista tietomurroista.

Henkilötietojen järjestelmällisen hyväksi- ja väärinkäytön kitkemiseksi Euroopan Unionin linjaus on oikean suuntainen ja hyvä alku – siksi pyrin omassa toiminnassani henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä mahdollisimman suureen läpinäkyvyyteen. Esimerkiksi journalistinen työ kuitenkin edellyttää tietojen keräämistä myös henkilötasolla. Tämän on tunnustanut myös Euroopan Unioni, ja uudessa GDPR-asetuksessa journalistinen tiedonkeruu myös henkilötasolla on rajattu asetuksen ulkopuolelle.

Yritystoiminnassani sivutuotteena syntyvät henkilörekisterit muodostuvat yhteystiedoista, kuten puhelinnumeroista ja sähköposteista, jotka olen saanut kontakteiltani, toimeksiantojen yhteydessä, numeropalveluista tai esimerkiksi omien (tai mahdollisten) asiakasyritysteni julkisten verkkosivujen kautta ja ovat tallentuneet sähköpostiohjelmani osoitteistoon. Sekä työsähköpostini että toimisto-ohjelmistoni toimivat ja ovat laiteriippumattomasti suojattuna suomalaisten, arvostettujen tele- ja tietoturvayhtiöiden työkaluilla.

Mikäli haluat tietää lisää siitä, miten käsittelen sinun tai asiakkaasi henkilötietoja, otathan yhteyttä, kiitos.

 

Tietoturvallisin terveisin,

Juho Paavola